PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE NA DALJINU

Cenjeni kupci, molimo vas da pročitate Uslove za ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora koji su izloženi u nastavku:

Uskladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a u vezi sa prodajom na daljinu koja se ostvaruje putem kontakt centra društva Fidem Pharm doo ogranak Biologique Solutions, Živka Davidovića 78 lokal 3, Beograd, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz članova 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 –dr. zakon).

Ukoliko kupac ostvari pravo na Odustanak od Ugovora – smatra se da Ugovor nije ni zaključen i nastaju samo obaveze propisane zakonom iz člana 34 i 35. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca/storniranje administrativne zabrane, pod uslovom da je kupac u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, vratio robu prodavcu na propisani način.

Prilikom povrata robe istu je potrebno vratiti u ispravnom stanju, nekorišćenu i u originalnom pakovanju na kome ne sme biti oštećenja. Dakle, imajući u vidu da prodavac prodaje kozmetičke proizvode i dijetetske suplemente, iz higijenskih razloga i zaštite zdravlja, potrošač nema pravo da odustane od ugovora nakon otpečaćenja robe posle isporuke, a sve u skladu sa članom 37 primenjujućeg zakona. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka gore navedenog roka od 14 dana. Ukoliko se roba vrati prodavcu na neadekvatan način, Prodavac neće preuzeti pošiljku ili će istu vratiti Kupcu, i neće izvršiti povraćaj novčanih sredstava, kako je ovim činom Kupac propustio da robu vrati u ispravnom stanju.

Troškove vraćanja robe snosi isključivo kupac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Podaci koje kupac unese u Obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.

 1. Postupak Odustanka od kupovine započinje popunjavanjem Obrazca o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu koji možete preuzeti na ovoj stranici.
 2. Roba koju nam vraćate mora biti neoštećena, neotpakovana i nekorišćena, u svom originalnom pakovanju.
 3. Od dana kada Vam je roba isporučena nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane).
 4. Popunili ste i poslali nam Obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu na e-mail adresu info@fidempharm.com
 5. Društvo Fidem Pharm doo je potvrdio prijem Obrazca o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu putem e- mejla.
 6. Upakovali ste proizvod pre transporta na adekvatan način koji umanjuje opasnost od njihovog oštećenja tokom transporta.
 7. Uz proizvod ste priložili sva dokumenta koja su Vam predata prilikom isporuke. 
 8. Društvo Fidem Pharm doo je potvrdilo prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povraćaj novca.
 9. U roku od 14 dana od prijema spornog artikla Fidem Pharm doo će vam vratiti plaćeni iznos uplatom na način koji ste naveli u Obrascu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu.

  Robu koju vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe POSTEXPRESS, pozivom na broj 011/3607-607 na adresu ogranka društva Živka Davidovića 78 lokal 3, 11000 Beograd sa naznakom primaoca pošiljke Fidem Pharm doo. Sva roba za koju povraćaj bude izvršen na neadekvatan način, opisan suprotno ovim uslovima, neće biti preuzeta od strane Trgovca i biće vraćena na adresu kupca odnosno pošiljaoca.

Postupak Odustanka od kupovine započinje popunjavanjem Obrazca o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu koji možete preuzeti ovde

Korisnička podrška Fidem Pharm doo je dostupna svim danima 08 – 17h. Sektor računovodstva je dostupan svim radnim danima 08 – 16h. Prilikom pozivanja korisničke podrške, molimo cenjene potrošače za strpljenje do uspostavljanja poziva i slobodne linije (veza će biti uspostavljena, čim se linija oslobodi od prethodnog poziva). Možete nas kontaktirati na broj 011 44 33 130 i putem mejla info@fidempharm.com.

Nemojte nas zvati.
Mi cemo zvati
Vas!

Najbolji melem stiže na Vašu adresu!